ZWIĄZKI POBUDZAJĄCE

Glikozydy. Związki te pobudzają wchłanianie przez organizm skład­ników pokarmowych oraz innych substancji, działają łagodząco na górne drogi oddechowe oraz re­gulują pracę serca. W procesie trawienia są rozkładane na cukry proste’oraz inne związki organi­czne, przyczyniające się do popra­wy pracy jelit oraz do pobudzenia apetytu. Znaczne ilości glikozy­dów znajdują się w gorczycy, rzodkwi, cebuli i chrzanie.Alkaloidy. Substancje te nie są rozpuszczalne w wodzie. Działają silnie na centralny układ nerwo­wy. Mają zarówno wpływ pobu­dzający centralny układ nerwowy, jak i odurzający, uspokajający. Garbniki. Należą tu substancje o różnej budowie chemicznej; są rozpuszczalne w wodzie i mają wybitne działanie ściągające.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Krystyna i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, który zajmuję się tematyką kuchni! Dołącz do rodziny czytelników!