ZDANIEM SMAKOSZY

Zda­niem niektórych smakoszy ‘ do przyrządzenia prawdziwie dobre­go gulaszu, paprykarzu czy zupy rybnej „halśszlś” trzeba użyć aż czterech rodzajów papryki. Nie istnieją ku temu żadne przeszkody, spróbujmy więc! W dobrze zaopa­trzonych sklepach możemy kupić sześć, siedem gatunków czerwo­nej papryki. Jeżeli nie mamy do­statecznie dużej praktyki w stoso­waniu przypraw, zacznijmy od po­znania poszczególnych gatunków papryki i ich działania. Dawkuje­my je w takiej ilości, jaka’najbar- dziej odpowiada naszemu podnie­bieniu. Doprawianie czy przyprawianie potraw to poważny egzamin dla adeptów sztuki kulinarnej. Naj­częściej wbrew zasadom tej sztuki
postępują młode, niedoświadczo­ne .panie domu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Krystyna i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, który zajmuję się tematyką kuchni! Dołącz do rodziny czytelników!