Z CHWILĄ ODKRYCIA

W owych czasach zajmowali się tym głównie mnisi i mniszki w ogro­dach przyklasztornych. Jednym z najbardziej znanych był klasztor w Saint Gallen.Z chwilą odkrycia innych konty­nentów do znanych już wcześniej w Europie przypraw dołączyły po­chodzące z Indii „zamorskie ko­rzenie” o oryginalnym zapachu i smaku. Koszty transportu oraz to­warzyszące mu niebezpieczeństwa sprawiały, że były one bardzo dro­gie. Z czasem jednak, mimo hor­rendalnych cen, stawały się coraz bardziej popularne i szeroko wy­korzystywane w kuchniach euro­pejskich. Handlarze, cieszący się poparciem władców, przecierali szlaki na wschód, którymi za cenę wielu wyrzeczeń, a nawet za cenę życia; płynęły przyprawy do Euro­py.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Krystyna i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, który zajmuję się tematyką kuchni! Dołącz do rodziny czytelników!