ŚWIEŻE ROŚLINY PRZYPRAWOWE

Obecność olejków lotnych w przyprawach ogranicza rozwój niekorzystnych mikroorganizmów, a niektóre olejki mają nawet dzia­łanie bakteriobójcze. Dzięki temu przyprawy przedłużają okres przy­datności artykułów żywnościo­wych do spożycia, a także hamują rozmnażanie się szkodliwych bak­terii w jelitach.Zapobiegliwa pani domu może przyczynić się do poprawy ogól­nego stanu zdrowia swojej rodzi­ny, opracowując jadłospis zawie­rający potrawy odpowiednio przy­prawione. Świeże rośliny przyprawowe poza poprawianiem smaku potraw do­starczają także wielu cennych wi­tamin, co jest szczególnie ważne w okresie ich niedoboru w poży­wieniu, tzn. w okresie zimowo- -wiosennym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Krystyna i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, który zajmuję się tematyką kuchni! Dołącz do rodziny czytelników!