SUBSTANCJE CZYNNE ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH

Substancje te mają bardzo korzystne działanie na organizm ludzki. Nowoczesne metody badawcze pozwalają na dokładne określenie zawartości tych składników w po­szczególnych przyprawach. Nor­my państwowe oraz normy obo­wiązujące w przemyśle spoży­wczym dokładnie określają, jakie składniki powinny zawierać przy­prawy znajdujące się w handlu detalicznym.Odpowiednia liczba wyspecjalizo­wanych pracowników dba o to, aby rośliny przyprawowe zostały zebrane w odpowiedniej porze, a następnie odpowiednio przetwo­rzone, opakowane i magazynowa­ne. A oto najważniejsze substan­cje czynne, które znajdują się w roślinach przyprawowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Krystyna i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, który zajmuję się tematyką kuchni! Dołącz do rodziny czytelników!