SMAK CZOSNKU

Smak czosnku zachowamy najle­piej, jeśli nie będziemy go dusić w tłuszczu, lecz dodamy surowy do gorącej potrawy.Gotowanie może stać się dla nas przyjemnością i miłą rozrywką, jeżeli będziemy chcieli zastosować się do tych kilku, wyżej podanych rad. Zapoznamy się z większością roślin wykorzy­stywanych na Węgrzech jako przyprawy i sprzedawanych przez placówki handlowe.Opis ich pozwoli czytelnikowi za­poznać się z miejscem występo­wania rośliny, budową zewnęt­rzną, sposobem uprawy (jeśli roś­lina występuje w naszej strefie klimatycznej), a także składem chemicznym, działaniem i zasto­sowaniem.Do każdego opisu rośliny dołą­czone są przepisy na potrawy spo­rządzane z zastosowaniem danej przyprawy, a także recepty przy­gotowanych naparów, herbat zio­łowych itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Krystyna i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, który zajmuję się tematyką kuchni! Dołącz do rodziny czytelników!