OKRES SPOŻYCIA

Usuwamy liście, z wy­jątkiem liści środkowych. Przygotowane w ten sposób ko- rżenie możemy przez jakiś czas przechowywać w papierowych workach. Przez dłuższy okres przechowujemy je w odpowied­nich skrzynkach, przesypane pia­skiem. Najpierw układamy war­stwę korzeni, następnie przysypu- jemy warstwą piasku o grubości 6-8 cm, i tak na przemian, dopóki nie zapełnimy całej skrzynki. Raz na jakiś czas przeglądamy zawar­tość skrzynek i usuwamy warzywa zepsute. Im lepsze warunki prze­chowywania potrafimy zapewnić naszym przyprawom (odpowied­nia wilgotność powietrza i tempe­ratura), tym dłużej możemy je przechowywać. Możemy na przykład przedłużyć okres spożycia świeżych pomido­rów, jeżeli jeszcze przed nasta­niem przymrozków zerwiemy z krzaków zielonkawożółte owoce, umieścimy je na parapecie okien­nym lub, jeżeli to możliwe, między szybami i pozwolimy im powoli dojrzewać.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Krystyna i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, który zajmuję się tematyką kuchni! Dołącz do rodziny czytelników!