Kategoria: Przyprawy kuchni węgierskiej

GUSTY NIE PODLEGAJĄ DYSKUSJI

De gustibus non est disputandum — głosi przysłowie łacińskie. Rzeczywiście, gusty są różne i nie podlegają dyskusji. W zna­komitej książce Miklosa Gabori „Słoneczna Mongolia” przeczyta­łem właśnie, że ulubionym przysmakiem Mongołów jest urjum — kożuszek, który zbierają oni z ugotowanego, silnie słodzonego mleka. Wyznam szczerze: zjadam zwykle wszystko, nie wybre- dzam, ale kożucha nie znoszę, brzydzę się nim po prostu. Gusty są więc rozmaite, obyczaje zmienne, a wszystko to wywiera znaczący wpływ na sposób odżywiania się poszczególnych narodów.Życzę więc Państwu, aby  „Rośliny przyprawowe i przy­prawy” wraz ze swoimi praktycznymi wskazówkami i doskonały­mi przepisami wpłynęła na urozmaicenie potraw przygotowanych w Waszej kuchni, a każdy kęs spożywany przez Państwa przyczyniał się do poprawy Waszego zdrowia.

Cześć, mam na imię Krystyna i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, który zajmuję się tematyką kuchni! Dołącz do rodziny czytelników!

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Do rene­sansu przypraw korzennych przy­czyniają się wyjazdy turystów i   wczasowiczów za granicę, wza­jemna wymiana doświadczeń zwiększanie się asortymentu arty­kułów żywnościowych na rynku, a także moda, która każe nam czerpać pomysły z kuchni rosyj­skiej, angielskiej czy francuskiej. W ten sposób odżywa znajomość wielu zapomnianych dziś przy­praw, które przecież były po­wszechnie znane i używane przez nasze babki, a nawet matki. Współczesny człowiek, żyjący w dobie eksplozji naukowo-tech­nicznej, nie powinien zrezygno­wać z uroków i przyjemności, ja­kie kryją w sobie zdrowe, smako­wite i urozmaicone potrawy. Możemy śmiało stwierdzić, że sto­sowanie przypraw jest konieczne — służy zdrowiu i daje rozkosz naszemu podniebieniu.

Cześć, mam na imię Krystyna i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, który zajmuję się tematyką kuchni! Dołącz do rodziny czytelników!

DOBRZE PRZYRZĄDZONE

Dobrze przyrządzone oraz odpowiednio doprawione potrawy, to zdrowie i   radość życia.Nasze babki nie tylko znały do­skonale większość zapomnianych dziś przypraw, ale uprawiały je we własnych ogródkach. Dziś poza kupionymi w sklepach: pietruszką, cebulą, majerankiem, pieprzem.kminkiem czy liściem laurowym, znajomość innych ziół i przypraw jest znikoma. Przeglądając książki kucharskie starych wielkich ku­chmistrzów można się często na­tknąć na przepisy zawierające wiele nie znanych dziś przypraw, które w owych czasach były w powszechnym użyciu. Zioła czy przyprawy korzenne mogą spra­wić nam wiele przyjemności, war­to więc o tym pamiętać i próbo­wać przemycić je z powrotem do naszego codziennego jadłospisu.

Cześć, mam na imię Krystyna i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, który zajmuję się tematyką kuchni! Dołącz do rodziny czytelników!

HISTORIA PRZYPRAW

Prawdopodobnie już człowiek pierwotny odkrył smak pierwszych przypraw w trakcie poszukiwania roślin jadalnych. Wiedza o przy­prawach, stale wzbogacana przez nowe spostrzeżenia, przechodziła z jednej generacji na następną. Najstarsze przekazy pisemne świadczą o tym, że wiele tysięcy lat przed naszą erą — Egipcjanie, Chińczycy, Grecy i Rzymianie sto­sowali już niektóre rośliny przy­prawowe, jak np. kolendrę, kmi­nek, anyż, koper, cebulę oraż szaf­ran, a nawet zajmowali się ich uprawą. Również w Starym Testa­mencie znaleźć można informacje dotyczące uprawy roślin stosowa­nych do przyprawiania potraw.

Cześć, mam na imię Krystyna i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, który zajmuję się tematyką kuchni! Dołącz do rodziny czytelników!

PRZYPRAWOWE I LECZNICZE

Galenos (131-201 n.e.), słynny lekarz i przedstawiciel klasycznej kultury grecko-romańskiej, w jed­nym ze swych dzieł na temat le­ków porusza również problem częstego fałszowania przypraw i ziół. W okresie podbojów obywatele rzymscy zaznajomili się z wyszu­kaną, nieco pikantną i oryginalną, kuchnią prowincji wschodnich. Smak i aromat przypraw wschod­nich przypadł do gustu wielu mieszkańcom Europy. Przyprawy te były coraz częściej poszukiwa­ne i stosowane, szczególnie na stołach osób zamożnych. Dlatego słynny król Franków i cesarz rzym­ski — Karola Wielki (768-814) wydał rozkaz uprawiania roślin przyprawowych i leczniczych.

Cześć, mam na imię Krystyna i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, który zajmuję się tematyką kuchni! Dołącz do rodziny czytelników!